Konference

banner_CZ_podstrankyTémata konference:

  • Julius Fučík, Václav Nelhýbel a Karel Husa – interpretace jejich kompozic pro dechový orchestr
  • Workshop hosta z Velké Británie: Douglas Bostock
  • Prezentace české symfonické dechové hudby
  • Alexander Comitas: prezentace tvorby autora
  • Adams Musical Instruments: výstava a prezentace hudebních nástrojů
Všechny přednášky a workshopy se konaly v Hotelu Olšanka, Praha 3

Program lekcí:


9. července 2016

muzikologické přednášky – Přednáškový sál 9:00 Miro Saje (Slovinsko): Slovinská symfonická dechová hudba – přehled 9:30 Libor Mikl (ČR): Problémy dechových orchestrů v systému základního uměleckého školství v ČR – kritický nadhled 10:00 Dr. Josef Šebesta (ČR): Kolize v současném vnímání dechové hudby v ČR 10:30 – 11:00 přestávka 11:00 Dr. Eva Vičarová (ČR): Julius Fučík v kontextu doby 11:30 prof. Dr. Jan Vičar (ČR): Současná česká tvorba pro dechový orchestr na pozadí tvorby Karla Husy 12:00 – 12:30 diskuse k dopolednímu bloku přednášek

10. července 2016

workshopy, repertoárová session / Hudba Hradní stráže a Policie ČR / 9:00 repertoárová session česká symfonická dechová hudba 10:15 Douglas Bostock (Velká Británie): dirigentský workshop – Václav Nelhýbel: Trittico 11:15 Alexander Comitas (Nizozemí): Evokace symfonického zvuku dechového orchestru, skladatelský workshop – Kansai Rhapsody

11. července 2016

workshopy/dílny – národní školy – Přednáškový sál 9:00 Dr. Václav Blahunek (ČR): Interpretační cesta k Václavu Nelhýblovi 9:50 Aavo Ots, Hando Poldmae (Estonsko): Estonská symfonická dechová hudba – přehled 10:40 – 11:00 přestávka 11:00 Dr. László Marosi (Maďarsko): Historie a repertoár maďarské dechové hudby za 250 let 11:50 Warren D. Olfert (USA): Druhý život dechové hudby Vincenta Persichettiho