Organizační tým

 banner_CZ_podstrankyOrganizační tým konference, který vznikl za účelem uspořádání konference a dbá o její vysokou profesionální úroveň:

 • plk. Dr. Václav Blahunek – šéfdirigent, Hudba Hradní stráže a Policie ČR
 • Karel Bělohoubek – předseda Společnosti pro dechovou hudbu (AHUV)
 • Douglas Bostock – dirigent, Aargau Symphony Orchestra, Švýcarsko
 • Mgr. Lenka Lázňovská – ředitelka NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu)
 • Ing. Pavlína Čermáková – NIPOS-ARTAMA (Vedoucí Útvaru pro neprofesionální umělecké aktivity)
 • Václav Hlaváček – NIPOS-ARTAMA (Útvar pro neprofesionální umělecké aktivity, obor dechové hudby)
 • Karolína Hlaváčková – NIPOS-ARTAMA (Útvar pro neprofesionální umělecké aktivity)
 • mjr. Mgr. Pavel Pelán – manažer, Hudba Hradní stráže a Policie ČR
 • Jiřina Rybáčková – prezidentka Festivalu Americké jaro
 • PhDr. Josef Šebesta, Ph.D. – muzikolog, Svaz českých dechových orchestrů
 • pplk. Jaroslav Šíp – šéfdirigent, Ústřední hudba armády České republiky
 • Miloslav Zelenka – předseda, Svaz hudebníků České republiky
 • John Tregellas – Director, The Prague Concert Co.
 • Jan Špalek – Sales Manager, The Prague Concert Co.
 • Viktor Dekoj – webmaster, hacker:-)