WASBE

Mezinárodní asociace symfonických dechových orchestrů a souborů (WASBE) je jedinou mezinárodní organizací působící v oblasti dechových orchestrů. Jejími členy jsou dirigenti, umělci, nakladatelé, pedagogové, výrobci nástrojů i “přátelé” dechové hudby. Zájmem organizace je zvyšování kvality dechových orchestrů na celém světě, jejichž členům umožňuje kontakt s novými trendy v oblasti repertoáru, hudební kultury. Dále je cílem organizace propojit instituce i jednotlivce působící v této oblasti, a to s cílem zvyšování umělecké úrovně a ochrany kulturního dědictví. WASBE je nezisková mezinárodní  organizace otevřená všem lidem, hudebním tělesům i jinak zainteresovaným institucím, které mají zájem o dění v dechových orchestrech a souborech. Členy WASBE je více než 1 000 osob a institucí z 50 států světa. Oficiálním jazykem WASBE je angličtina, avšak Sekce WASBE vznikají v různých oblastech světa a poskytují informace v odpovídajících jazycích.

Čeho chce WASBE dosáhnout:WASBE

Činnost WASBE a mnoha jejich členů směřuje k naplnění těchto cílů:

  • ukazovat symfonické dechové orchestry a jiné dechové ansámbly jako nositele kulturních tradic a umělecké úrovně
  • pomáhat rozvoji aktivit dechových orchestrů v zemích celého světa
  • posilovat mezinárodní spolupráci dirigentů, učitelů, studentů a skladatelů
  • hledat způsoby k představování dechových orchestrů veřejnosti tak, aby byly zřejmé jejich kvality, přínos kultuře a mezinárodní spolupráci a porozumění
  • přispívat k tvorbě nového repertoáru, který odráží národní kultury a kvalitou přesahuje hranice jednotlivých zemí
Pro více informací navštivte webové stránky WASBE na wasbe.org (v angličtině)